Zanes Veitnere


“Viss ir vienlīdz liels un vienlīdz svarīgs” —Oskars Vailds

Uzzini vairāk!
mākslas terapija bērniem

 

 

Piedāvāju Theraplay® (jeb Teraspēle) nodarbības vecākiem šobrīd arī attālināti izmnatojot zoom. . Šī ir bērna un ģimenes terapija, kurā aktīvi tiek iesaitītas arī vecāks. Metode ir balstīta uz ciešu terapeita un vecāka sadarbību, kurā tiek iesaistīt arī bērns.  Ļauj piedzīvot bērnam un vecāku attiecībām šeit un tagad! Palīdz attīstīta vecāka iekšējos resursu bērna audzināšanā un iepazīt bērnu no dažādām pusēm. Metode ir praktiska un balstīta uz spēlēm un rotaļuelemntiem. 

Theraplay® (jeb Teraspēle) ir īstermiņa terapija , no 18 līdz 24 nedēļām. Tikšanās ilgums ir no 30 līdz 45 minūtēm. Theraplay® sesijas  cena ir no 30 - 45 eiro. 

 

Theraplay® (jeb Teraspēle) var iesaisīties jebkura vecuma bērni, tai skaitā arī pusaudži.

Theraplay® noderēs:

 • audžuģimenēm un adoptētiem bērniem
 • ja bērns ir pieredzējis traumu vai zaudējumu, vai vecāku šķiršanos
 • ja bērna uzvedība traucē saskarsmi ar vienaudžiem un ir grūtības sekot līdzi mācībām
 • ja vecākiem ir nepieciešams veicināt pozitīvu saskarsmi ar bērnu
 • ja vecākiem ir nepieciešams atbalsts pozitīvu “robežu veidošanā” ar bērnu

Pieteikties

Bērniem un pusaudžiem

 

Piedāvāju darbu mākslas terapijas metodi bērniem un pusaudžiem, šobrīd arī online.   Māksla ir veids, kurā bērns var radoši izpausties un pastāstīt par savām jūtām, sajūtām un emocijām bez vārdiem. Tas ir brīdis bērnam priekš sevis. Konsultāciju neatņemama daļa ir radošs darba process un saruna par tajā piedzīvoto, sajusto un attēloto. Šī metode var palīdzēt mācīties ievērot robežas, mazināt iekšējo trauksmi un veidot veselīgu pašapziņu.

 

Konsultācijas ilgums ir no 30 līdz 60 minūtēm cena ir no 25 - 30 eiro, pēc vienošanās.

 

Mākslas terapija metode  bērniem noderēs:

 • ja bērns ir piedzīvojis traumu vai zaudējumu
 • ja bērnam ir garīgās veselības traucējumi
 • ja bērnam ir hroniskas vai somatiskas veselības problēmas
 • ja bērnam ir depresīvs noskaņojums vai nomākts garastāvoklis
 • ja bērnam ir grūtības izteikt savas jūtas un vajadzības
 • ja bērnam ir vecumposma krīze
 • ja bērnam ir grūtības ar draugu iegūšanu 

Pieteikties
mākslas terapija bērniem
mākslas terapija bērniem

 

Piedāvāju  psihoterapija ļauj piedzīvot sevi un apzināties dziļākās vēlmes un vajadzības un izpaust tās saskaņā ar reālajām iekšējām un ārējām iespējām. Šajā darbā tiek kombinēts ķermeņa darbs ar verbālo terapiju .Šobrīd esmu sertifikācijas procesā, līdz ar to  terapiju šobrīd piedāvāju par samazinātu cenu. 

Kā arī piedāvju darbu ar Mākslas terapijas metodi.

Darbu ar mākslas terapija metodi pieaugušajiem var būt gan īstermiņa, gan ilgtermiņa proces. Konsultācijas  mērķi klients nosaka pats, sadarbībā ar terapeitu. Sesijas ilgums ir no 45 minūtēm līdz 90 minūtēm. Vienas sesijas cena ir no 25 - 30 eiro, pēc vienošanās. 

Mākslas terapija metode  noderēs:

 • ikvienam, kurš vēlas sevi iepazīt
 • ja ir ilgstošs nogurums un depresīvs noskaņojums
 • ja ir ilgstošas un hroniskas saslimšanas
 • ja ir piedzīvota trauma vai ir krīzes situācija
 • ja ir problēmas ar atkarībām
 • dažādu somatisku saslimšanu gadījumā
 • dažādu psihisku saslimšanu gadījumā

 


Pieteikties
mākslas terapija bērniem

Terapijas  grupa jauniešiem

Aicinu jauniešus  vecumā no 14 līdz 16 gadiem kuri izjūt trauksmi un nomāktību.

Grupa palīdzēs apgūt jaunas parsmes un stratēģijas,  lai mazinātu trauksmi, veicinās drošības sajūtu un spēju tikt galā ar ikdienas izaicinājumiem. Plānota radoša darbošanās kurā varēs  rakstīt dzeju, dziems un izpaust sevi mākslā kā arī sarunas . 

Apskatīsim pašiem jauniesiem svarīgas tēmas, bet noteikti pētīism trauksmi, tās iemeslus.  Veidus kā rast iekšeju līdzvaru un veicināt pozitīvu pašvērtējumu. Kā arī  grupa veicinās emociju regulāciju un to radošu izpausmi. 

 

Pirms grupas sākuma jaunietiem  nepieciešama individuāla  tikšanās  ar terapeitu, lai iepzītos.

Ciklā plānotas 6 nodarbības, trešdienās no 16:30 līdz 18:00. Šādos datmos 19.02., 26.02., 4.03., 11.03., 18.03.,25.03.

cikla cena : 100 eiro  ( ir iepsējams dalīts maksājums) cenā iekļauti visi mākslas materiāli, tējas  pauzes un pirmā iepazīšanās tikšanās. 

 

Grupu vadīs : 
psihoterpijas speciālists, mākslas terapeits., 
Zane Veitnere 

grupa notiks : Smiļģa iela 2a 5.stāvs 
tuvāks info : 
z.veitnere@gmail.com 
mob. 28354482 

 

 


Pieteikties

Par mani

Zane Veitnere, Mākslas terapeits (Mag.sc.sal.), sociālais darbinieks.

Gads
Izglītība
2019 Apmācības Psihoorganiskajā psihoterapijā (1600h)
2015
Maģistrs veselības aprūpē , specializācija - Vizuāli plastiskās mākslas terapija, (Rīgas Stradiņu Universitāte).
2015
Mākslā balstītas izvērtēšanas instrumenta “Zīmējumu sērija” apmācības un tā izmantošanā praksē 32,5 h ( Ņujorka).
2014
Apmācībās Francijas Psihoorganiskās analīzes skola; psihoterapeits, psihoorganiskais analītiķis
2012
Theraplay® apmācību 2. līmenis un darbs ar grupām (Čikāgā)
2010
Programmas “Bērnu emocionālās audzinšānas” apmācības un sertifikācija
2009
Theraplay® apmācību 1. līmenis (Rīga)
2008
Bakalaurs Sociālajā darbā ( sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola “Attīstība”)

Darba pieredze

Gads
Darbs
no 2019 līdz šim brīdim  Mākslas terpeits VSAC " Rīga"
2016 -2019 Mākslas terapeits RBJC " Ziemeļi" 
2018- 2019 Mākslas terapeit RBJC "Krīzes centrs" 
2016.
Theraplay® grupu nodarbības skolā “Patnis” un “Domdaris”
2011-2013
Sociālais darbinieks SOS bērnu asociācijas Ģimenes stiprināšanas projektā Olaines novadā; Konsultēju bērnus kā arī ģimenes, izmantojot Therapay®
2007-2010
Vecākais sociālais darbinieks LSA krīzes centrā bērniem un sievietēm “Māras centrs”; Krīzes konsultēšana, darbs ar bērniem un jauniešiem.
2006
Sociālais darbinieks atbalsta centrā HIV/AIDS skartajiem “Dia+logs".
 
zane veitnere

Sazinies ar mani!

Piesakies


Vēlies pieteikties konsultācijai? Pieņemu E.Smiļģa ielā 2a. Par laiku lūdzu vienoties personīgi, sazinies ar mani izmantojot augstāk esošo formu vai zvanot.

+371 2 8354482